arrow
Volume 12, Number 3
Previous Issue Next Issue

Jianguo Huang, Chunmei Wang & Haoqin Wang

10.4208/eajam.081121.161121

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 487-502.

Preview Purchase PDF 612 24700 Abstract

Yongtao Zhou & Martin Stynes

10.4208/eajam.290621.220921

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 503-520.

Preview Purchase PDF 560 23405 Abstract

Han-Yu Wei, En-Gui Fan & Wen-Xiu Ma

10.4208/eajam.200121.190921

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 521-534.

Preview Purchase PDF 559 22576 Abstract

Juan F. Mañas-Mañas & Juan J. Moreno-Balcázar

10.4208/eajam.240221.130921

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 535-563.

Preview Purchase PDF 524 22492 Abstract

Qian Zhao & Bin Liu

10.4208/eajam.220421.280921

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 564-589.

Preview Purchase PDF 550 22838 Abstract

Xiu Ye & Shangyou Zhang

10.4208/eajam.030921.141121

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 590-598.

Preview Purchase PDF 514 21869 Abstract

Kai Liu, Qingsong Zou, Zhipeng Xu & Zhijun Tan

10.4208/eajam.300621.131221

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 599-616.

Preview Purchase PDF 513 22236 Abstract

Mi Hwa Ko

10.4208/eajam.010821.131221

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 617-627.

Preview Purchase PDF 514 21628 Abstract

Jiawei Gao & Jian Li

10.4208/eajam.300121.261221

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 628-648.

Preview Purchase PDF 503 21566 Abstract

Shan Li, Guilei Sun, Yuling Guo & Zhongqing Wang

10.4208/eajam.011221.110122

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 649-672.

Preview Purchase PDF 506 22089 Abstract

Jinhong Jia, Zhiwei Yang, Xiangcheng Zheng & Hong Wang

10.4208/eajam.311021.220222

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 673-695.

Preview Purchase PDF 521 21557 Abstract

Wei-Hui Liu, Ze-Jia Xie & Xiao-Qing Jin

10.4208/eajam.181120.050122

East Asian J. Appl. Math., 12 (2022), pp. 696-714.

Preview Purchase PDF 508 20934 Abstract

Authorization Required

This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.global-sci.org Port 80
The citation has been copied to your clipboard
  • BibTex
  • RIS
  • TXT
Copy to clipboard