Online First

Eric Ngondiep

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0206
Full PDF Abstract

Qiao Kang and Yan Xu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0388
Full PDF Abstract

Zhenming Wang, Jun Zhu, Yuchen Yang, Linlin Tian and Ning Zhao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0223
Full PDF Abstract

Dominique Forbes, Leo G. Rebholz and Fei Xue

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0270
Full PDF Abstract

Jiuyang Liang, Zixuan Gao and Zhenli Xu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0254
Full PDF Abstract

J. Quader Yuki, Ishan Sen, M. Mahfil Q. Sakib, Preetom Nag and Md. Mamun Molla

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0118
Full PDF Abstract

Long Yuan, Shuai Xi and Binlin Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0350
Full PDF Abstract

Shi Shu, Menghuan Liu, Xiaowen Xu, Xiaoqiang Yue and Shengguo Li

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0210
Full PDF Abstract

K. Kant, M. Mandal and G. Nelakanti

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0163
Full PDF Abstract

Shengfeng Wang, Xiaohua Zhang, Julian Koellermeier and Daobin Ji

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0277
Full PDF Abstract

Quan Zhou and Yabing Sun

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0133
Full PDF Abstract

Qing Cheng and Cheng Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0297
Full PDF Abstract

L. Ge, H. F. Niu and J. W. Zhou

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0302
Full PDF Abstract

Xixian Bai and Hongxing Rui

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0208
Full PDF Abstract

S. Yang, Y. Liu, H. Liu and C. Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0387
Full PDF Abstract

A. Clevenhaus, M. Ehrhardt and M. Gunther

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0317
Full PDF Abstract

T. Lin, Z. Wang, R. X. Lu, W. Wang and Y. Sui

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0357
Full PDF Abstract

S. Geng, T. Li, Q. Ye, and X. Yang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0293
Full PDF Abstract

W. Qu, H. Gao and Y. Gu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0178
Full PDF Abstract

Huanying Bian, Yedan Shen and Guanghui Hu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0218
Full PDF Abstract