Online First

Hui Zhang and Hua Dai

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2023-161.081023

Publication Date : 2024-05-20

Full PDF

Hongtao Chen and Tong Wang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2023-084.050923

Publication Date : 2024-06-05

Full PDF

Ting Du, Zhongyi Huang1 and Ye Li

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2023-128.051023

Publication Date : 2024-06-13

Full PDF

Qinwei Fan, Le Liu, Shuai Zhao, Zhiwen Zhang, Xiaofei Yang, Zhiwei Xing and Xingshi He

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2023-025.080823

Publication Date : 2024-06-24

Full PDF

Dakang Cen, Hui Liang and Seakweng Vong

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2023-168.180923

Publication Date : 2024-07-02

Full PDF

Ravi Mahla and Kolla Kaladhar

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2023-227.221023

Publication Date : 2024-07-02

Full PDF

Shuaijun Liu, Pengzhan Huang and Yinnian He

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.2023-085.070723

Publication Date : 2024-07-09

Full PDF