Online First

Mengyun Wang, Ye Ji and Chungang Zhu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2301-m2022-0116

Publication Date : 2023-10-11

Full PDF

Jingjun Zhao, Hao Zhou and Yang Xu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2301-m2022-0088

Publication Date : 2023-10-13

Full PDF

Duo Qiu, Michael K. Ng and Xiongjun Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2309-m2023-0041

Publication Date : 2023-10-19

Full PDF

Nachuan Xiao and Xin Liu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2021-0331

Publication Date : 2023-10-27

Full PDF

Mingcai Ding, Xiaoliang Song and Bo Yu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2207-m2021-0349

Publication Date : 2023-10-30

Full PDF

Sihong Shao, Dong Zhang and Weixi Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2303-m2021-0309

Publication Date : 2023-11-01

Full PDF

Wang Kong, Zhenying Hong, Guangwei Yuan and Zhiqiang Sheng

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2303-m2022-0139

Publication Date : 2023-11-01

Full PDF

Fujun Cao, Dongxu Jia, Dongfang Yuan and Guangwei Yuan

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2302-m2022-0111

Publication Date : 2023-11-01

Full PDF

Li Feng and Zhongyi Huang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2022-0171

Publication Date : 2023-11-01

Full PDF

Minghua Chen, Fan Yu, Qingdong Zhang and Zhimin Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2304-m2022-0140

Publication Date : 2023-11-13

Full PDF

Jianliang Li, Xiaoli Liu, Bo Zhang and Haiwen Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2304-m2022-0185

Publication Date : 2023-11-15

Full PDF

Daxin Nie and Weihua Deng

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2023-0014

Publication Date : 2023-11-16

Full PDF

Jie Xu and Mingbo Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2022-0268

Publication Date : 2023-11-21

Full PDF

Ines Adouani and Chafik Samir

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2303-m2022-0201

Publication Date : 2023-11-23

Full PDF

Pratibha Shakya

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2022-0215

Publication Date : 2023-11-23

Full PDF

Jianchao Bai, Ke Guo, Junli Liang, Yang Jing and H.C. So

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2021-0107

Publication Date : 2023-11-23

Full PDF

Minqiang Xu, Yanting Yuan, Waixiang Cao and Qingsong Zou

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2021-0330

Publication Date : 2023-11-27

Full PDF

Hongzheng Ruan and Wei Hong Yang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2306-m2022-0279

Publication Date : 2023-11-27

Full PDF

Wei Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2022-0194

Publication Date : 2023-12-01

Full PDF

Yifan Wang, Pengzhan Jin and Hehu Xie

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2022-0233

Publication Date : 2023-12-04

Full PDF