Online First

Huaijun Yang and Dongyang Shi

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2007-m2020-0164
Full PDF Abstract

Weijie Huang, Wei Jiang and Yan Wang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2010-m2020-0040
Full PDF Abstract

Li-Bin Liu, Yanping Chen and Ying Liang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2008-m2020-0063
Full PDF Abstract

Jiang Qian, Xiquan Shi, Jinming Wu and Dianxuan Gong

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2008-m2020-0077
Full PDF Abstract

Guixia Lv and Longjun Shen

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2005-m2019-0304
Full PDF Abstract

Cong Wu, Jinru Wang and Xiaochen Zeng

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2007-m2020-0109
Full PDF Abstract

Yang Chen and Chunlin Wu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2008-m2018-0092
Full PDF Abstract

Pengzhan Huang, Yinnian He and Ting Li

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2005-m2020-0010
Full PDF Abstract

Mohammed Harunor Rashid

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2005-m2019-0019
Full PDF Abstract

Jiajie Li and Shengfeng Zhu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2009-m2020-0020
Full PDF Abstract

Haiyan Yuan

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2010-m2019-0200
Full PDF Abstract

Zuoqiang Shi and Bao Wang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2104-m2020-0309
Full PDF Abstract

Bin Wang and Xinyuan Wu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2008-m2018-0218
Full PDF Abstract

Liang Yan and Tao Zhou

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2102-m2020-0339
Full PDF Abstract

Xiaoyu Wang and Ya-xiang Yuan

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2012-m2020-0144
Full PDF Abstract

Yabing Sun, Jie Yang, Weidong Zhao and Tao Zhou

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2011-m2019-0205
Full PDF Abstract

Xiaonian Long and Qianqian Ding

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2010-m2020-0145
Full PDF Abstract