Volume 11, Number 1
Preview Issue Next Issue

full paper access

Peizhao Sun, Nansheng Liu, Jiming Yang and Xiyun Lu

10.4208/aamm.OA-2018-0095

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 1-23.

Preview Full PDF Citation Download 295 933 Abstract

full paper access

Rahman Anisur, Wenqian Xu, Kunhang Li, Hua-Shu Dou, Boo Cheong Khoo and Jie Mao

10.4208/aamm.OA-2018-0142

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 24-37.

Preview Full PDF Citation Download 279 994 Abstract

full paper access

Feng Liang, Xiaodong Yang, Wei Zhang, Yingjing Qian and Roderick V. N. Melnik

10.4208/aamm.OA-2018-0064

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 38-52.

Preview Full PDF Citation Download 289 929 Abstract

full paper access

Yunrui Guo, Wenjing Yang, Hong Zhang, Ji Wang and Songhe Song

10.4208/aamm.OA-2018-0054

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 53-71.

Preview Full PDF Citation Download 241 869 Abstract

full paper access

Z. X. Meng, S. Z. Li, K. Peng and W. H. Zhang

10.4208/aamm.OA-2018-0167

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 72-90.

Preview Full PDF Citation Download 279 924 Abstract

full paper access

Hao Dong, Ziqiang Qin, Shicheng Liu, Yao Li, Yingying Shen, Haibo Wang, Yitong Zong, Xiaojun Wu and Haiqing Si

10.4208/aamm.OA-2018-0139

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 91-107.

Preview Full PDF Citation Download 245 822 Abstract

full paper access

Yongxing Hong, Jun Lu, Ji Lin and Wen Chen

10.4208/aamm.OA-2018-0026

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 108-131.

Preview Full PDF Citation Download 268 861 Abstract

full paper access

Wenjia Xie, Ye Zhang, Qing Chang and Hua Li

10.4208/aamm.OA-2018-0141

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 132-167.

Preview Full PDF Citation Download 300 902 Abstract

full paper access

Di Zhou, Zhiliang Lu and Tongqing Guo

10.4208/aamm.OA-2018-0093

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 168-196.

Preview Full PDF Citation Download 212 924 Abstract

full paper access

Shichao Yi and Hongguang Sun

10.4208/aamm.OA-2018-0045

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 197-215.

Preview Full PDF Citation Download 247 826 Abstract

full paper access

Liqun Wang, Songming Hou, Liwei Shi and Ping Zhang

10.4208/aamm.OA-2018-0099

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 216-240.

Preview Full PDF Citation Download 251 871 Abstract

full paper access

Youai Li

10.4208/aamm.OA-2018-0061

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 241-254.

Preview Full PDF Citation Download 229 935 Abstract

Authorization Required

This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.global-sci.org Port 80